Bc. Eliška Bencová

Diplomová práce

Representation of Ethnic Minorities of Anglophone Countries in Selected ELT Textbooks Used in Czech Grammar Schools

Representation of Ethnic Minorities of Anglophone Countries in Selected ELT Textbooks Used in Czech Grammar Schools
Anotace:
Cílem diplomové práce je popsat kulturně orientované položky zabývající se reprezentací etnických minorit anglofonních zemí, které jsou obsaženy v kompletních edicích sérií vybraných učebnic používaných ve výuce anglického jazyka na českých gymnáziích. Výzkum je založen na obsahové analýze relevantních položek, popisu jejich návaznosti na současné požadavky definované Rámcovým vzdělávacím programem …více
Abstract:
The aim of the thesis is to describe culture-related items which deal with representation of ethnic minorities of anglophone countries and which are included in complete editions of series of selected textbooks that were observed to be used in Czech grammar schools. The research is based on content analysis of the items, description of their relations to the current requirements in education as stated …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta