Theses 

The Features of English as a Second Language and English as a Foreign language in English Language Teaching in the Czech Republic – Bc. Adéla Othová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Adéla Othová

Diplomová práce

The Features of English as a Second Language and English as a Foreign language in English Language Teaching in the Czech Republic

The Features of English as a Second Language and English as a Foreign language in English Language Teaching in the Czech Republic

Anotace: Předmětem diplomové práce “The Features of English as a Second and English as a Foreign language in English Language Teaching in the Czech Republic“ je kvalitativní výzkum týkající se konkrétních rysů obou přístupů k výuce Anglického jazyka a hledání těch z nich, které se zdají být nejefektivnější. Teoretická část je zaměřena na definice základních pojmů a přístupů, ale také na stručný, popis současné situace. V praktické části jsou pak prezentovány poznatky z praxe získané výzkumem formou triangulace a stanoveny ty rysy a přístupy, které byly shledány vhodnými pro výuku anglického jazyka českých dětí v kontextu současné doby.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “The Features of English as a Second and English as a Foreign language in English Language Teaching in the Czech Republic” is to conduct a qualitative research regarding both ESL and ESL as well as the relation between them. The theoretical part is concentrated on defining the key terms and concepts as well as a brief description of the current situation. In the practical part I present the findings of the investigation which was conducted as triangulation. Furthermore, the key features in order to provide efficient English learning environment for Czech children will be described based on the conclusions of the research.

Keywords: EFL, ESL, ELT, English teaching, English in the Czech Republic, English for children, Výuka angličtiny, angličtina v ČR, angličtina pro děti

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 14:34, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz