Bc. Petra ROSMANÍKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta po transplantaci kadaverózní ledviny

Nursing process in the patient after cadaver kidney transplantation
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout ošetřovatelský proces u pacienta po transplantaci kadaverózní ledviny, který bude u těchto klientů možno prakticky ověřit a dále využít při poskytování ošetřovatelské péče. Teoretická část shrnuje poznatky o nemocnění selhání ledvin, terapii selhání ledvin, historii transplantace ledvin ve světě a České Republice, vyšetření příjemce a dárce ledviny, organizaci …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to design a plan of the nursing process of patient undergoing cadaverous kidney transplant, which could be practically proven by these clients and used in the future for providing a nursing care. The theoretical part summarises informations about renal failure, renal failure therapy, history of kidney transplantation in the word and in the Czech republic, physical examination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2011
Zveřejnit od: 24. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROSMANÍKOVÁ, Petra. Ošetřovatelský proces u pacienta po transplantaci kadaverózní ledviny. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.3.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 3. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra