Theses 

Sport a pohybová aktivita dětí a mládeže na vesnici a ve městě (14 – 15 let) – Bc. Helena Frühaufová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Bc. Helena Frühaufová

Diplomová práce

Sport a pohybová aktivita dětí a mládeže na vesnici a ve městě (14 – 15 let)

Sport and physical activity of children and youth in the countryside and in the city (14-15 years)

Anotace: Autor práce: Bc. Helena Frühaufová Název práce: Sport a pohybová aktivita dětí a mládeže na vesnici a ve městě (14-15 let) Vedoucí práce: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D. Obsah práce: Hlavním cílem práce bylo zjištění a komparace dat vypovídajících o pohybové aktivitě a sportu dětí a mládeže (14-15 let) na vesnici a ve městě. Výzkum jsme uskutečnili pomocí dotazníkového šetření žáků. Získané výsledky byly zpracovány graficky a tabelárně. Předem stanovený cíl byl splněn.

Abstract: The author: Bc. Helena Frühaufová Title: Sport and physical activity of children and youth in the countryside and in the city (14-15years) Supervisor: Mgr. Šárka Maleňáková, Ph.D. Content: The main objective was finding a comparison of meaningful data on physical aktivity and sport of children and youth (14-15 years) in the countryside and in the city. Research was made using a questionnaire survey of students. The results were tabulated and graphically processed. The predetermined objective has been met.

Klíčová slova: sport, pohybová aktivita, volný čas, děti, mládež, vesnice, město, zjištění, komparace, dotazníkové šetření, statistika, physical activity, leisure, children, youth, countryside, city, the findings, comparison, questionnaire survey, statistics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Přikrylová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:44, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz