Bc. Helena Frühaufová

Diplomová práce

Sport a pohybová aktivita dětí a mládeže na vesnici a ve městě (14 – 15 let)

Sport and physical activity of children and youth in the countryside and in the city (14-15 years)
Anotace:
Autor práce: Bc. Helena Frühaufová Název práce: Sport a pohybová aktivita dětí a mládeže na vesnici a ve městě (14-15 let) Vedoucí práce: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D. Obsah práce: Hlavním cílem práce bylo zjištění a komparace dat vypovídajících o pohybové aktivitě a sportu dětí a mládeže (14-15 let) na vesnici a ve městě. Výzkum jsme uskutečnili pomocí dotazníkového šetření žáků. Získané výsledky …více
Abstract:
The author: Bc. Helena Frühaufová Title: Sport and physical activity of children and youth in the countryside and in the city (14-15years) Supervisor: Mgr. Šárka Maleňáková, Ph.D. Content: The main objective was finding a comparison of meaningful data on physical aktivity and sport of children and youth (14-15 years) in the countryside and in the city. Research was made using a questionnaire survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Přikrylová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy