Bc. Daniela Řičánková

Diplomová práce

Využití Activity based costing v podniku poskytujícím služby

Activity based costing in a services providing company
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Využití Activity based costing v podniku poskytujícím služby“ je analýza podnikových procesů a činností, probíhajících na mezinárodním letišti v Brně a sledování nákladů těchto činností s využitím metody kalkulací dle aktivit. Teoretická část se zaměřuje na literární rešerši, shrnující poznatky z oblasti nákladů, jejich členění, tradičních kalkulačních metod, ale zejména …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Activity based costing in a services providing company” is to analyze business processes and activities taking place at the international airport in Brno and monitoring costs of these activities, using the method of activity-based costing. The theoretical part is concentrated on summarizing the findings of the costs, classification of costs and traditional cost accounting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management