Bc. Daniela Řičánková

Master's thesis

Využití Activity based costing v podniku poskytujícím služby

Activity based costing in a services providing company
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Využití Activity based costing v podniku poskytujícím služby“ je analýza podnikových procesů a činností, probíhajících na mezinárodním letišti v Brně a sledování nákladů těchto činností s využitím metody kalkulací dle aktivit. Teoretická část se zaměřuje na literární rešerši, shrnující poznatky z oblasti nákladů, jejich členění, tradičních kalkulačních metod, ale zejména …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Activity based costing in a services providing company” is to analyze business processes and activities taking place at the international airport in Brno and monitoring costs of these activities, using the method of activity-based costing. The theoretical part is concentrated on summarizing the findings of the costs, classification of costs and traditional cost accounting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2016
  • Supervisor: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta