Bc. Zuzana Straková

Diplomová práce

Using Storytelling with Intensive Reading in Adult Classes

Using Storytelling with Intensive Reading in Adult Classes
Anotace:
Diplomová práce "Using Storytelling wit Intensive Reading in Adult Classes" se zabývá využitím příběhů ve výuce cizích jazyků u dospělých. Teoretická část této práce zkoumá vyprávění příběhů jako obecný aspekt každodenního života a jako přínosnou výukovou iniciativu se zaměřením na osvojování druhého jazyka. Praktická část přináší šest příprav na výukovou jednotku včetně intenzivního čtení příběhu …více
Abstract:
The diploma thesis "Using Storytelling with Intensive Reading in Adult Classes" deals with the use of stories and intensive story reading in teaching foreign languages in adult classes. The theoretical part of the thesis explores storytelling as a generall aspect of everyday life and as a beneficial teaching iniciative with focus on Second Language Acquisition. The practical part of the thesis presents …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta