Bc. Martin Vaněk

Diplomová práce

English Language Teaching Materials and Language Learning Conditions of the Deaf in the Czech Republic

English Language Teaching Materials and Language Learning Conditions of the Deaf in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá externími faktory, které ovlivňují vývoj českých neslyšících v anglickém jazyce, a to konkrétně kvalitou tzv. jazykového inputu ve formě výukových materiálů a povahou výuky anglického jazyka. Teoretická část práce se zaměřuje na unikátní jazykové charakteristiky neslyšících jedinců a dále také na kritéria pro poskytováni vhodného jazykového inputu, především ve formě …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the English language development of Czech deaf learners as determined by factors and variables external to the deaf individual: the quality of linguistic input in the form of English language teaching materials and the nature of English instruction. The theoretical part of this work discusses the unique linguistic characteristics of deaf subjects as well as the criteria …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Dr. Rita Chalmers Collins
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta