Iveta SIXLOVÁ

Bakalářská práce

Hospicová péče poskytovaná Hospicem sv.Jana N.Neumanna a její potenciály

Hospice care provided in the Hospice of St. John N. Neumann and its potentials
Anotace:
V teoretické části se vyskytuje obecná charakteristika hospicové péče, součástí je i historický exkurz, který se týká jak vývoje forem péče o těžce nemocné umírající a tak i vývoje samotného hospicového hnutí. Další kapitola se věnuje vybraným etickým aspektům hospicové péče zahrnující také problematiku eutanazických tendencí i informovaného souhlasu. Následuje kapitola obecně shrnující diagnostické …více
Abstract:
In theoretical part there is general characteristic of hospice care and also historical excursion, which involves development of forms of the care about heavily ill and dying people and this part is also about development of the hospice itself. Next chapter is dedicated to the selected ethical aspects of hospice care, also involving problematic of the euthanatical tendencies and knowledgeable acceptance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Alena Kajanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIXLOVÁ, Iveta. Hospicová péče poskytovaná Hospicem sv.Jana N.Neumanna a její potenciály. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 352jdm 352jdm/2
2. 5. 2013
Složky
Soubory
Bulánová, L.
3. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.