Anna Palánová

Bakalářská práce

Úloha církví v poskytování paliativní péče na příkladu hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích

The role of religious organizations in providing palliative care with the st. Jan Neumann hospice in Prachatice as an example
Anotace:
Bakalářské práce se zaměřuje na novodobou paliativní péči. V práci je nastíněna historie péče o nemocné a staré lidi. Dále je v práci popsaná role křesťanské církve v této péči, jaký význam měla církev ve zdravotnictví v historii a jaký dnes. Práce se věnuje východiskům paliativní péče, její současné situaci v České republice a možnosti jejího provádění s bližším popsání hospicové péče v rámci kultury …více
Abstract:
This Bachelors thesis is focused on contemporary palliative care. In the thesis, the history of care of the sick and elderly is outlined. Furthermore, the role of the Christian Church in this care is described, along with its significance in health care in the past and today. The thesis deals with the possibilities of palliative care, its present situation in the Czech Republic and the possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Vojtěch Kouba
  • Oponent: Irena Tyslová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70299