Bc. František Dalecký

Master's thesis

Sebeřízené vzdělávání: klíčová kompetence generace Y v 21. století

Self-directed Learning: the key skill of generation Y in 21st century
Abstract:
Hlavním cílem práce je ověřit předpoklad, že sebeřízené vzdělávání je klíčovou kompetencí generace Y v 21. století. První část práce představuje teoretická východiska práce a reflektuje současné trendy v prostředí vzdělávání, práce, ale i širší socioekonomické souvislosti. Teoretická část rovněž nabízí model pro kariérní uplatnění generace Y a další doporučení. Výzkumná část ve formě rozhovorů potvrzuje …more
Abstract:
The main goal of this thesis is to validate the assumption, that self-directed learning is the key competence of generation Y in the 21st century.The first part of the thesis introduces theoretical framework of the whole publication and reflects the current trends in the environment of education, career and also broader social and economic conditions. Theoretical part also presents the model for career …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta