Andrej Bartók

Bakalářská práce

Využití softwarových nástrojů pro řízení firemních procesů

The use of software products for controlling enterprise processes
Abstract:
The subject of the bachelor thesis: “The use of software products for controlling enterprise processes” is to analyze the cybersecurity process Log management and the proposal of optimization of said process using the SIEM software tool. The theoretical part introduces necessary information relating processes and technologies as elements of security center SOC. The practical part proposes optimization …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Využitie softwarových nástrojov pre riadenie firemných procesov“ je analýza kyberbezpečnostného procesu Log management a návrh optimalizácie tohto procesu v rámci softwarového nástroja SIEM. V teoretickej časti sú predstavené potrebné informácie k procesom a technológii ako súčasť bezpečnostného centra SOC. V praktickej časti je navrhnutá optimalizácia Log management procesu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Zavadil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Podniková informatika