Bc. Jan Cibulka

Diplomová práce

Optimization of manufacturing processes

Optimization of manufacturing processes
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analyzovat a provést srovnání výrobních procesů dvou vinařství různých velikostí a stupňů vývoje, aby bylo možné zlepšit výrobní procesy menšího vinařství. Použitá metodika byla kombinací metodik zlepšování podnikových procesů, které vycházely zejména z Lean managementu, Six-Sigma a TQM. Bylo zjištěno několik možných vylepšení, která byla poté úspěšně implementována.
Abstract:
The goal of this masters thesis is to analyze and conduct a comparison of the production processes of two wineries of different sizes and maturity stages in order to draw improvements for the production processes of the smaller of the two. The methodology used was that of a combination of Business Processes Improvement methodologies, mainly drawing from Lean management, Six-Sigma, and TQM. There were …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management (angl.)