Zuzana Ramíková

Bakalářská práce

1. Teoretická část:\nl{}Současné tendence v reklamní fotografii se zaměřením na zátiší\nl{}\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog výrobků nebo služeb:\nl{}Minerály\nl{}b) volný výstavní soubor:\nl{}Little Luxury

1. Theoretical part: Current Trends in Commercial Photography with Focus on Still Lifes 2. Practical part: a) Catalogue of Minerals b) Little Luxury
Anotace:
Tato bakalářská práce pojedná o současných tendencích v reklamní fotografii se zaměřením na zátiší. Cílem této práce je seznámit čtenáře s aktuálními trendy a vizuální kulturou současného reklamního fotografického obrazu zátiší a to i v návaznosti na předcházející historický vývoj. Koncept celé práce je zaměřen hlavně na zpracování reklamního zátiší převážně módního charakteru. V první části se tak …více
Abstract:
This thesis will discuss the current trends in advertising photography focused on still lifes. The aim of this paper is to introduce current trends and contemporary visual culture of advertising still life photographic image, even in relation to the previous historical development. The concept of the work is mainly focused on the processing of advertising still life fashion and lifestyle character …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015
Zveřejnit od: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Maximová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ramíková, Zuzana. 1. Teoretická část:\nl{}Současné tendence v reklamní fotografii se zaměřením na zátiší\nl{}\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog výrobků nebo služeb:\nl{}Minerály\nl{}b) volný výstavní soubor:\nl{}Little Luxury. Zlín, 2015. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie

Práce na příbuzné téma