Theses 

The Essential elements for creating a successful social media campaign – Bc. Karina Faizova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Karina Faizova

Diplomová práce

The Essential elements for creating a successful social media campaign

The Essential elements for creating a successful social media campaign

Anotace: Diplomová práce se zabývá, jak tradiční a sociální média mohou spolu spolupracovat, aby dosáhly efektivnějších a úspěšnějších výsledků kampaně, a jak mohou tyto média společným působením minimalizovat a omezit jejich slabé stránky. Byly provedeny pohovory s různými marketingovými specialisty a experty na sociální média za účelem prokázání, že synergie „starých“ mediálních kanálů společně se socálními kanály může přinést lepší výsledky. Obě empirické studie ukázaly na úspěšnost propojení sociálních médií s tradičními médii a na neexistenci koncepce jako je tradiční média. Kromě toho byly zjištěny podstatné prvky a komponenty, které by měly být realizovány za účelem vytvoření úspěšné sociální mediální kampaně.

Abstract: The Thesis explores how social and traditional media can be combined together in order to achieve the greater and more successful results of the campaign, and how they can minimize and limit the weaknesses of each other while used together in one mix. In order to prove that synergy of the “old” media channels together with social media can bring greater results, interviews with different media and marketing specialists, as well as a social media experiment were conducted. Both of the empirical studies showed that social media successfully blended up with traditional media at a high level, and that there is no more such a concept as traditional media. Moreover, the essential elements and components that should be implemented in order to create a successful social media campaign were identified.

Keywords: Social media, “New” Media, Social Networking, Traditional media, “Old” media, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Content, Hashtag #, Social TV, Response Rate, Engagement Rate, KPI, Google+, B2C, B2B

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: Dipl. Ing. Heinrich Homola
  • Oponent: Ing. Jiří Šnajdar

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:07, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz