Bc. Jiří SEDLECKÝ

Master's thesis

Kondenzační parní turbina

Condensing steam turbine
Abstract:
Návrh jednotělesové kondenzační parní turbíny bez přihřívání páry pro pohon 14 MW elektrického generátoru. Návrh axiálního výstupu.
Abstract:
The design of a one casing condensing steam turbine without heating the steam for driving the 14 MW electric generator. Rational design of an axial outlet.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Petr Milčák

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEDLECKÝ, Jiří. Kondenzační parní turbina. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/