Ing. Jitka TOLASZOVÁ

Disertační práce

Organické polutanty v sedimentech ve vybraných českých řekách

Organic pollutants in sediments of selected Czech rivers
Anotace:
Práce se zaměřuje na vývoj a validaci postupů extrakce polárních i nepolárních polutantů v sedimentech a jejich následného stanovení na LC-MS/MS a GC-MS/MS. Metod je pak využito při analýze sedimentárních archivů. Pro stanovení polárních pesticidů se nejlépe osvědčilo použití vertikální třepačky. Tato metoda poskytovala výtěžnosti 70 - 110 % a meze stanovitelnosti od 0,1 do 1 ng/g. Pro stanovení nepolárních …více
Abstract:
The work is focused on the development and validation of extraction procedures of polar and non-polar pollutants in sediments and their subsequent determination on LC-MS/MS and GC-MS/MS. The methods were then used in the analysis of sedimentary archives. For the determination of polar pesticides, the best practice was to use a vertical shaker with recoveries of 70 - 110 % and a quantification limit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOLASZOVÁ, Jitka. Organické polutanty v sedimentech ve vybraných českých řekách. Ústí nad Labem, 2019. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Doktorský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Environmentální analytická chemie

Práce na příbuzné téma