MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Disertační práce

Prognostické a prediktivní faktory u glioblastoma multiforme

Prognostic and Predictive factors in Glioblastoma Multiforme
Anotace:
LAKOMÝ Radek. Prognostické a prediktivní faktory u glioblastoma multiforme. Brno, Lékařská fakulta MU, 2011, 81 s. Disertační práce. Disertační práce podává přehled o aktuálních prognostických a prediktivních faktorech u glioblastomu. Statistickou analýzou vlastního souboru pacientů s glioblastomy léčených pooperační chemoradioterapií s temozolomidem bylo provedeno zhodnocení klinických a laboratorních …více
Abstract:
LAKOMY Radek. Prognostic and Predictive Factors in Glioblastoma Multiforme. Brno, Faculty of Medicine, Masaryk University, 2011, 81 pp., Dissertation. This dissertation describes actual possible prognostic and predictive factors in glioblastoma multiforme. A statistical analysis of own cohort of patients treated with postoperative radiotherapy plus concurrent and adjuvant chemotherapy with temozolomide …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 3. 2012
  • Vedoucí: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Onkologie (čtyřleté) / Onkologie

Práce na příbuzné téma