Bc. Pavel ŠLECHTA

Diplomová práce

Vzdálená šifrovaná správa serveru programovatelné sítě

Encrypted Remote Management of Programmable Network server
Anotace:
Práce se zabývá návrhem a implementací vzdálené šifrované správy serveru programovatelné sítě - Smart Active Node (SAN), která je vyvíjena na Katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity. Součástí práce je popis nové architektury serveru SAN a jeho implementace. Dále je provedeno porovnání vlastností různých autentizačních mechanismů a je implementován autentizační protokol SRP. …více
Abstract:
This work focuses on the design of Active Networking node and its encrypted remote management for the SAN (Smart Active Node) project. SAN is an active network server that is developed on the University of West Bohemia. This paper describes new architecture of the second version of SAN and its implementation. Furthermore, the security of remote management is covered. Different algorithms for remote …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠLECHTA, Pavel. Vzdálená šifrovaná správa serveru programovatelné sítě. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Distribuované systémy a počítačové sítě