Martin TURČÍNEK

Bakalářská práce

Regionální disparity v území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Regional disparities in the area of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Anotace:
Tato bakalářská práce má za úkol analyzovat a popsat regionální disparity mezi regiony NUTS 2 Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Pomocí sociálních, ekonomických a územních ukazatelů porovnat tyto regiony a identifikovat, které z nich jsou slabé, a které naopak silné. Analýza bude prezentována pomocí tematických map a vývojových spojnicových grafů.
Abstract:
This bachelor thesis aims to analyze and describe the regional disparities among NUTS 2 regions of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Using social, economic and territorial indicators to compare these regions and identify which ones are weak, and which on the contrary strong. The analysis will be presented using thematic maps and developmental line charts.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
 • Vedoucí: RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TURČÍNEK, Martin. Regionální disparity v území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 9. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Regionální geografie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 362bp7 362bp7/2
9. 5. 2013
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
22. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.