Pavel Dvořák

Bakalářská práce

Příprava magnetických částic koprecipitací a jejich charakterizace

Preparation of magnetic particles by coprecipitation and their characterization
Anotace:
Význam nano- a mikročástic v přírodních vědách je na vzestupu. Důležitá již dnes není jen jejich velikost nebo jejich měrný povrch, ale také stabilita, tvar, monodisperzita a elektrické nebo magnetické vlastnosti. Magnetické částice těchto rozměrů nalézají široká uplatnění v medicíně, analytické chemii i elektrotechnice. K těmto využitím jsou vybranou metodou syntetizovány čtyři druhy magnetických …více
Abstract:
Nano- and microparticles are more and more significant in natural sciences. Importance of their size or specific surface is currently being exceeded by their stability, shape, monodispersity and electric or magnetic properties. For magnetic particles of this size have been found many applications in pharmaceutical, analytical or electrochemical branches. For these usage possibilities were synthesized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Stuchlík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dvořák, Pavel. Příprava magnetických částic koprecipitací a jejich charakterizace. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Nanotechnologie / Nanomateriály