Bc. Tomáš Kadleček

Diplomová práce

Regresní analýza v data miningových úlohách

Regression analysis in data mining tasks
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou regresní analýzy v data miningových úlohách a ekonometrickým modelováním. Jejím cílem je seznámit se z problematikou regresní analýzy a její aplikací v případové studii. Následně vysvětlit pojem ekonometrické modelování a uvést příklady její aplikace. V diplomové práci byla vypracována případová studie v programu IBM SPSS Modeler. Zabývá se odhadem ceny …více
Abstract:
This diploma thesis deals with problems of regression analysis in data mining problems and econometric modeling. Its aim is to get acquainted with problems of regression analysis and its application in the case study. Further explain the concept of econometric modeling and give examples of its application. A case study in IBM SPSS Modeler was developed in the thesis. It deals with an estimate of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Klára Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kadleček, Tomáš. Regresní analýza v data miningových úlohách . Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Informační technologie