RNDr. Adam Jurčík, Ph.D.

Doctoral thesis

Detection and Visualization of Protein Surface Features

Detection and Visualization of Protein Surface Features
Abstract:
Biochemický výzkum se zaměřuje na studium chemických procesů v živých organizmech. V těchto procesech často hrají klíčovou roli proteiny. Ty plní důležité funkce, jako např. ovládání procesů v buňkách. Z těchto důvodů má studium proteinů a jejich reaktivity rozhodující význam pro pochopení biologických procesů. Reaktivita proteinů je úzce spjata s přítomností dutin v jejich molekulách, dutiny mohou …more
Abstract:
Biochemical research focuses on studying chemical processes in living organisms. Often, the key substances of these processes are proteins. Proteins play important roles in organisms, such as controlling processes in cells. Therefore, studying proteins and their reactivity is crucial for understanding the biological processes. The protein reactivity is tightly related to the presence of inner voids …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 3. 2017
  • Supervisor: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
  • Reader: prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová, Prof. Dr. Stefan Bruckner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / field:
Informatics (4-years) / Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.