Theses on the same topic (having an identical keyword):

gpu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
GPU implementace zobecněného Chan-Vese modelu minimalizovaného pomocí grafových řezů
 (Andrej Krejčír)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sw5v1/ | Informatika / Počítačová grafika | Theses on a related topic

Bezpečné uživatelsky jednoduché výpočty akcelerované na GPU v české akademické eInfrastruktuře
 (Marián Ďurčo)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zpivl/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Implementace GPU akcelerovaného aritmetického kodéru pro GPUJPEG
 (Martin Kačenga)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ijrgx/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic

Rychlá vizualizace molekulárních dat pomocí GPU
 (Jakub Kremláček)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n4wrl/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Akcelerace inter-frame predikce standard H.265 na masivně paralelních GPU architekturách
 (Vojtěch David)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4u37/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Paralelní návrh a GPU implementace kompresního standardu HTJ2K
 (Pavel Fikar)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v03c3/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Theses on a related topic

GPU akcelerace převodu mezi kartézskými a sférickými souřadnicemi
 (Michael Šifalda)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gtpnp/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic

GPU akcelerace převodu mezi kartézskými a sférickými souřadnicemi
 (Michael Šifalda)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gtpnp/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic

GPU acceleration of the biological macromolecules continuous heterogeneity analysis
 (David Myška)

2021, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/txjma/ | Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost / Softwarové systémy | Theses on a related topic

GPU akcelerované útoky hrubou silou se zaměřením na uživatelská hesla
 (Daniel Sák)

2013, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dqnj0/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)