Bc. Ondřej OSTROVSKÝ

Bakalářská práce

Struktura osobnosti (vztahy mezi jednotlivými složkami struktury osobnosti)

Personality structure (relations between components of personality structure)
Anotace:
Bakalářská práce byla plně věnována problematice struktury osobnosti a vztahů mezi jednotlivými složkami osobnosti. První část byla zasvěcena teoretickému rozboru a byla vypracována na základě široké škály odborné literatury vztahující se k tématu. Pozornost byla věnována historii psychologie osobnosti, samotnému pojmu osobnost, pohledům hlavních směrů soudobé psychologie na téma osobnost a determinaci …více
Abstract:
This bachelor thesis was fully dedicated to the issue of structure of personality and relations between components of personality. First part was initiated to the theoretical analysis and it was based on wide scale of academic literature related to our topic. An attention was concentrated on history of psychology of personality, the term of personality itself and the perspectives of topical main psychological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OSTROVSKÝ, Ondřej. Struktura osobnosti (vztahy mezi jednotlivými složkami struktury osobnosti). Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Psychologie se zaměřením na vzdělávání