Veronika KLAUSOVÁ

Bakalářská práce

Vztahy mezi jednotlivými složkami struktury osobnosti

Relations between components of personality structure
Anotace:
Ústředním tématem bakalářské práce jsou vztahy mezi jednotlivými složkami struktury osobnosti. První polovina práce se věnuje teoretickým východiskům dané problematiky. Zabývám se v ní především determinací osobnosti, jednotlivými přístupy k ní s důrazem na jejich rozdílnost a strukturou osobnosti. Poslední oblasti poznatků je věnována největší pozornost. Podrobně je zde popsána charakteristika všech …více
Abstract:
The main theme of the bachelor´s thesis is the relationship between specific elements of the personality structure. In the first section of the thesis, the focus is placed on theoretical themes and the elements of this topic. In this section I am looking at the determination of personality, the various approaches to it, as well as an emphasis to their disparity and the personality structure. The most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLAUSOVÁ, Veronika. Vztahy mezi jednotlivými složkami struktury osobnosti. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Psychologie se zaměřením na vzdělávání