Bc. Pavla Unzeitigová

Master's thesis

Chronické neinfekční nemoci a informovanost žáků 2. stupně ZŠ

Chronical non – infectional diseases and awareness of 2nd primary school
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na informovanost žáků druhého stupně (devátých ročníku) o problematice chronických neinfekčních nemocí (civilizačních nemocí). Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o nejčastějších chronických neinfekčních nemocech, s kterými by se žáci mohli setkat. Jednotlivé kapitoly se věnují rozdělení nemocí, jejich projevům, příčinám …more
Abstract:
The thesis focuses on the awareness of pupils at second primary schools on chronical non – infectional diseases. The work is divided to two parts, theoretic and practic parts. Theoretic part discusses to the most common chronical non – infectional diseases that pupils can have experience. The individual chapters are devoted to distribution of diseases, manifestations, causes, prevention and inclusion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta