Mgr. Lenka Korbelářová

Bakalářská práce

Soubor aktivit podporujících prevenci chronických neinfekčních chorob v MŠ

Set of activities promoting the prevention of chronical non-infectious diseases in nursery school
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na prevenci chronických neinfekčních chorob v prostředí mateřské školy. V teoretické části jsou uvedeny informace o chronických neinfekčních chorobách, jejich dělení a rizikových faktorech. Dále je zde charakteristika dítěte předškolního věku a metody práce s nimi. V praktické části jsou uvedeny aktivity, které lze zařadit do vzdělávacího plánu v mateřské škole a které …více
Abstract:
In this thesis we are studying prevention of chronical non-infectious diseases in nursery school. In our teoretical section we provide teoretical informations about chronical non-infectious diseases, their classification and all important risk factors, about characteristic of children under school age and about methods for working with them. In the practical part of this thesis there are listed activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta