Veronika ŠPERNOLOVÁ

Bakalářská práce

Zpracování sentinelové mízní uzliny

Processing of the sentinel lymph node
Anotace:
Bakalářská práce popisuje proces zpracování sentinelové mízní uzliny na Ústavu patologie Fakultní nemocnice Ostrava. Seznamuje se se všemi typy histologických vyšetření (peroperační biopsie, peroperační otisková cytologie, vyšetření fixované tkáně zalité do parafinu, imunohistochemické vyšetření) a typy barvení (hematoxylin-eozin, Quick, PAS) používaných při zpracování sentinelové mízní uzliny. Zaznamenává …více
Abstract:
This bachelor work describes the processing of sentinel lymph nodes at Institute of Pathology of College Hospital in Ostrava. It describes here all types of histological treatments (peroperative biopsy, peroperativeprint cytology, treatment of fixed paraffined tissues, imunohistochemical treatment) and types of staining (hematoxylin-eozin, Quick, PAS) used during processing of sentinel lymph nodes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2020
  • Vedoucí: MUDr. Radoslava Tomanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPERNOLOVÁ, Veronika. Zpracování sentinelové mízní uzliny. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant