Martina ŠOLTYSOVÁ

Bakalářská práce

Využití imunohistochemie při vyšetření sentinelových mízních uzlin

The Utilization of Immunohistochemistry At the Examination of Sentinel Lymph Nodes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou sentinelové uzliny a imunohistochemickými metodami, které mají velký význam pro jejich správné vyšetření. Teoretická část obsahuje obecný úvod do histologie a imunohistochemie, včetně přípravy preparátu. Podstatnou částí je kapitola pojednávající o sentinelové lymfatické uzlině, jejím způsobu detekce, následném vyšetření a o metastázování maligního melanomu …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of sentinel nodes and immunohistochemical methods that are essential for the appropriate examination. The theoretical part includes the general introduction into histology and immunohistochemistry, together with making a preparation. The key part is the chapter describing sentinel lymphatic nodes, the method of their detection, the consequent examination and a section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: MUDr. Iveta Szotkovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOLTYSOVÁ, Martina. Využití imunohistochemie při vyšetření sentinelových mízních uzlin. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma