Bc. Martina Slosarčíková

Diplomová práce

Chráněné bydlení jako šance na resocializaci závislých

Sheltered housing as a chance for rehabilitation addicts
Anotace:
Diplomová práce „Chráněné bydlení jako šance na resocializaci závislých“ pojednává o problematice života osob závislých na alkoholu a jejich následné léčbě a snaze o dosažení trvalé abstinence. V teoretické části je popsán vztah české společnosti k alkoholu a závislosti, věnuje se problémům spojeným s přítomnosti alkoholika v rodině, metodám práce s klienty a udržením abstinence. Práce se zaobírá sociální …více
Abstract:
Thesis "Sheltered housing as a chance for rehabilitation addicts" is about life of people addicted to alcohol and their subsequent treatment and the pursuit of sustained abstinence.The theoretical part describes the attitude of Czech society and addiction to alcohol, deals with problems associated with the presence of an alcoholic in the family, methods of working with clients and maintaining abstinence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika