Julie TRNKOVÁ

Bakalářská práce

Výchova dítěte v problémové rodina - rodina s jedním rodičem

Upbringing children in problematic family - single parent family
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá výchovou dítěte v problémové rodině přímo v rodině s jedním rodičem. Teoretická část bude pojata jako vhled do dané tématiky s identifikací možných problémů v takové rodině. Práce popíše specifika rodin úplných a neúplných a následně se zaměří na rozdíly ve výchovných stylech či přístupech rodin úplných a neúplných. Následně poukáže na rozdílné výchovné přístupy v případě …více
Abstract:
This thesis deals with children´s education in problematic families directly, in family with one parent. The theoretical part is going to be taken as insight into given theme with identification of possible problems. Thesis will describe specifications of complete and incomplete families and then will focus on differences in educational styles or stances of complete and incomplete families. Afterwards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Olga Vaněčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRNKOVÁ, Julie. Výchova dítěte v problémové rodina - rodina s jedním rodičem. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kxb0tr kxb0tr/2
13. 7. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 7. 2016
Bulanova, L.
14. 7. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.