Bc. Olga Křížová

Diplomová práce

Porovnání technologií kompostování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska zralosti kompostu metodou blízké infračervené spektroskopie

Comparing of composting technologies of biodegradable waste from the point of view of compost maturity by using the Near-infrared spectroskopy
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce Porovnání technologií kompostování biologicky rozložitel-ných odpadů z hlediska zralosti kompostu metodou blízké infračervené spektroskopie (dále jen NIRS) je posouzení zralosti kompostu vyrobeného různými technologiemi kompostová-ní a možnosti využití kompostu v různých fázích zralosti na zemědělských půdách. V úvodní části je shrnuta literatura a dostupné informace, …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is Comparing of composting technologies of biodegra-dable waste from the point of view of compost maturity by using the Near-infrared spectroskopy (next only NIRS), evaluating the compost maturity produced by different technologies of composting and the possibility of using the compost in different phases of its maturity on agricultural soils. In the opening part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta