Bc. Anna Flídrová

Bachelor's thesis

Analýza subjektivity v televizním seriálu Ostré předměty

Subjectivity Analysis in the TV series Sharp Objects
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje americký televizní seriál Ostré předměty (2018). K analýze se přistupuje skrze nástroje neoformalistické analýzy a poetiky seriálové fikce. Pozornost je směřována k postupům začleňující subjektivní náhled hlavní hrdinky do vyprávění. Subjektivita prostupuje narativem i stylem a vytváří tak silně nelineární příběh. Skrze získané poznatky se práce pokouší definovat hlavní …more
Abstract:
The thesis analyses American TV series Sharp Objects (2018). The analysis is based on the practices of neoformalism and poetics of serial fiction. Focus is directed on procedures by which the subjective view of the main character is incorporated into the storytelling. Subjectivity pervades narrative and style and creates a strongly non-linear story. Thesis based on these findings attempts to describe …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2020
  • Supervisor: Mgr. Martin Kos
  • Reader: Mgr. Kateřina Šardická

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta