Bc. Magdalena Krejčí

Master's thesis

Hranice abstrakce a figurace: estetické probémy

A Border between Abstraction and Figuration: Aesthetic Problems
Abstract:
Diplomová práci si klade za cíl poukázat na problematičnost duálního pojmového rozlišení na abstrakci a figuraci, zároveň na pozadí estetických teorií nabídnout funkčnější rozlišení těchto kategorií a vysvětlit jejich strukturální vztah. První část práce předkládá základní pojmové rozlišení na úrovni reference i stylu. Druhá část potom představuje tři vybrané estetické problémy související se vztahem …more
Abstract:
The master’s thesis aims to point out the problems of the dual conceptual distinction on abstraction and figuration, and, on the background of aesthetic theories, to offer a more functional differentiation of these categories and to explain their structural relationship. The first part presents the basic conceptual distinction at the level of reference and style. The second part then presents three …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics and Culture Studies

Theses on a related topic