Bc. Magdalena Krejčí

Master's thesis

Hranice abstrakce a figurace: estetické probémy

A Border between Abstraction and Figuration: Aesthetic Problems
Anotácia:
Diplomová práci si klade za cíl poukázat na problematičnost duálního pojmového rozlišení na abstrakci a figuraci, zároveň na pozadí estetických teorií nabídnout funkčnější rozlišení těchto kategorií a vysvětlit jejich strukturální vztah. První část práce předkládá základní pojmové rozlišení na úrovni reference i stylu. Druhá část potom představuje tři vybrané estetické problémy související se vztahem …viac
Abstract:
The master’s thesis aims to point out the problems of the dual conceptual distinction on abstraction and figuration, and, on the background of aesthetic theories, to offer a more functional differentiation of these categories and to explain their structural relationship. The first part presents the basic conceptual distinction at the level of reference and style. The second part then presents three …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2018
  • Vedúci: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics and Culture Studies

Práce na příbuzné téma