Jan POLÁK

Bakalářská práce

Vztahy templářského řádu a papežského stolce

The relationships of the Order of the Temple and the Papacy
Anotace:
Práce se věnuje vývoji vztahů mezi templářským řádem a papežským stolcem. Část práce je věnována významným osobám z úřadu papeže a Bernardovi z Clairvaux, který byl jedním z nejvýznamnějších církevních představitelů 12. století a důchovním otcem templářského řádu.
Abstract:
The work is dedicated to the development of relations between the Order of the Temple and the Papacy. A part is devoted to important persons in the office of the Pope and Bernard of Clairvaux, who was one of the most significant church leaders in the 12th century and the spiritual father of the Order of the Temple.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Drahomír Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁK, Jan. Vztahy templářského řádu a papežského stolce. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Obecné dějiny