Bc. Jiří Bláha

Master's thesis

Prostor a sociální exkluze

Space and Social Exclusion
Abstract:
Tato práce je věnována vztahu sociální exkluze a prostoru, který se projevuje v lokalitách koncentrujících vyloučené. Jejím cílem je shrnout a pokusit se analyzovat základní pojmy, které se vztahují k tomuto tématu, včetně jejich reflexe v sociální politice. Jde tedy o práci teoreticky zaměřenou. V první kapitole je vymezeno téma práce. Druhá je věnována konceptu sociální exkluze. Zabývá se proměnou …more
Abstract:
This thesis deals with the relationship between social exclusion and space which can be seen in areas of concentration of socially excluded people. Its aim is to present and analyze main concepts relevant to the topic and their reflection in social politics. Therefore it is a theoretical thesis. The first chapter defines the topic of the thesis. The second one deals with the concept of social exclusion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2007
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.