Mgr. Tomáš Kubeša

Bachelor's thesis

Nákladní železniční doprava a její pozice na dopravním trhu

Freight railway transport and its position in transport market
Abstract:
Práce se zabývá železniční dopravou a jejím postavením na trhu nákladní přepravy. V evropském měřítku bude rozebrán vývoj přepravních výkonů nákladní dopravy na železnici spolu s analýzou změn evropského dopravního trhu a jeho současné podoby. Budou zde popsány faktory, které výrazně ovlivňují postavení železniční dopravy v segmentu nákladní přepravy a mohly tak být zároveň příčinou zmíněného vývoje …more
Abstract:
This thesis deals with the railway transport and its position in the market of freight transit. Development of transit outputs of the freight transport on railway together with an analysis of changes in the European transport market and its current form will be analysed on European scale. The elements that distinctively influence the position of railway transport in the freight transit segment will …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta