Theses 

Integrace přistěhovalců ve Velké Británii: Analýza vývoje a současných proměn integrační politiky – Milan Zubíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Milan Zubíček

Bakalářská práce

Integrace přistěhovalců ve Velké Británii: Analýza vývoje a současných proměn integrační politiky

Integration of Immigrants in Great Britain: Analysis of the Development and Contemporary Changes of the Integration Policies

Anotace: Tématem bakalářské práce je integrační politika přistěhovalců ve Velké Británii. Je zaměřena na integraci etnicky odlišných přistěhovalců od konce druhé světové války s důrazem na současný vývoj v této oblasti. V první části práce je nastaven teoretický rámec pro případovou studii. Druhá část se zaměřuje na vývoj britské poválečné integrační politiky do devadesátých let s důrazem na britskou podobu multikulturalismu. Tématem třetí části práce jsou změny integračního rámce, ke kterým dochází od přelomu tisíciletí. Práce dokazuje, že původní multikulturní rámec nebyl dostačující a vedl k fragmentaci a segregaci přistěhovaleckých komunit. Nedokázal se navíc vypořádat s novou výzvou, kterou je identifikace přistěhovalců druhé a třetí generace na základě náboženství místo etnika. Proto je akcent na integraci etnických skupin v současnosti vystřídán důrazem na občanskou integraci jednotlivců za podpory kulturní a skupinové různosti

Abstract: This paper explores integration policies in Great Britain. It is focused on the post-war integration of ethnic minority communities and contemporary developments in this area. The first part sets up the theoretical framework for the case study. The second part describes the development of British postwar integration policy until the 1990's, emphasing the aspects of the British multiculturalism. The third part analyses the contemporary changes of the integration framework. It is argued that the old multicultural policies led to a fragmentation and a segregation of ethnic minority groups. Furthemore, the framework was not capable of dealing with the new challenge posed by the second and third generation immigrants, who identify themselves in terms of religion rather than in terms of ethnicity. Thus, the integration of ethnic groups is replaced by the integration of citizens with the tolerance of the group differences

Klíčová slova: Přistěhovalectví, integrace, integrační politika, multikulturalismus, Velká Británie

Keywords: Immigration, integration, integration policies, multiculturalism, Great Britain

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2008

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:18, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz