Pavel Slabý

Master's thesis

Analysis of Interest Rate Swaps and Selected Quantitative Methods

Analýza úrokových swapů a vybraných kvantitativních metod
Abstract:
Cílem této diplomové na téma Analýza úrokových swapů a vybraných kvantitativních metod je prezentovat koncept úrokových swapů a vybrané kvantitativní metody, které lze využít k ocenění těchto swapů a řízení jejich rizik. V první části je popsán koncept úrokových swapů na jednoduchém příkladu “plain vanilla” úrokového swapu a dalších běžně používaných typů swapů. Vybrané kvantitativní metody jsou popsány …more
Abstract:
The goal of this thesis is to present the concept of interest rate swaps and selected quantitative methods related to pricing of these derivatives and their risk management. The thesis starts with description of the plain vanilla interest rate swap and its most common variations. The author continues with explanation of selected quantitative methods, these include bootstrapping, linear interpolation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2018
  • Supervisor: Jiří Málek
  • Reader: Vojtěch Fučík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74318