Bc. David Hořák

Bakalářská práce

Sanace zemního tělesa v katastru obce Kasaličky

Soil remediation in the cadaster of village Kasaličky
Anotace:
Tato práce se zabývá sanací zemního tělesa v dané lokalitě. Skládá se z rešerší a praktické části. V části literární rešerše je zhodnocen současný stav, objasnění příčin vzniku a technické navržení jednotlivých variant. Praktická část se zabývá statickým posouzením, které je provedeno v softwaru GEO5. Následně jsou zpracovány výkresy pomocí programu AutoCAD. Na úplný závěr je vypracováno ekonomické …více
Abstract:
This paper deals with the rehabilitation of embankment in a selected locality. It consists of research, and the practical part. The research part reviews the current situation, clarifies the causes and explains the technical design of individual options. The practical part deals with static assessment, which is performed in software GEO5. Subsequently, the drawings are processed using AutoCAD. Finally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hořák, David. Sanace zemního tělesa v katastru obce Kasaličky. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera