Bc. Tereza Nýčová

Diplomová práce

Distribution of Intensifiers in Adjective and Adverb Phrases. A Corpus-based Study.

Distribution of Intensifiers in Adjective and Adverb Phrases. A corpus-based study.
Abstract:
This diploma thesis analyses the distribution of intensifiers in adjective and adverb phrases in the British National Corpus. The theoretical part briefly introduces the two aforementioned types of phrases. The following sections provide a detailed overview of intensifiers, describing their history and development, factors that may influence their distribution as well as mentioning popular intensifiers …více
Abstract:
Tato diplomová práce analyzuje výskyt intenzifikátorů v adjektivních a adverbiálních frázích v Britském národním korpusu. Teoretická část stručně představuje tyto dva konkrétní typy frází. Následující části poskytují podrobný přehled o intenzifikátorech, je popsána jejich historie a vývoj, faktory, které mohou mít vliv na jejich distribuci a také jsou zmíněny populární intenzifikátory v současné angličtině …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nýčová, Tereza. Distribution of Intensifiers in Adjective and Adverb Phrases. A Corpus-based Study.. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická