Theses 

František Vahala a jeho stavby na severní Moravě – Magda ŠUSTKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Magda ŠUSTKOVÁ

Bakalářská práce

František Vahala a jeho stavby na severní Moravě

František Vahala and his buildings in North Moravia

Anotace: ABSTRAKT Cílem práce je představit život a dílo architekta Františka Vahaly s důrazem na nevýznamnější moravskoslezské objekty. Autor je řazen mezi představitele moderní architektury s tradičními formami klasicistní kompozice. Text je koncipován jako katalogový přehled staveb na severní Moravě, které vznikaly průběžně v rozmezí let 1924?1938 během jeho návratů do rodných Hustopečí nad Bečvou. Součástí práce je popis a zhodnocení staveb, neopomíjím ani objekt nerealizovaný. Záměrem je kompletně zmapovat a vytyčit přednosti velkých moravských staveb s důrazem na inspirační zdroj učitele Jana Kotěry, jehož míra ovlivnění je patrná téměř na všech vyprojektovaných pracích. Zmíněno je také formování umělecké osobnosti Františka Vahaly, vliv Kotěrovy školy a postupný profesní růst.

Abstract: ABSTRAKT This thesis aims to introduce the life and work of František Vahala, an architect, with the emphasis on the most important Moravian-Silesian architectural objects. The author is classified as one of the representatives of modern architecture with traditional forms of classicist design. The text of this work is framed as a catalogue overview of buildings in the Northern Moravia which were built continuously in the years 1924?1935 during the author?s returns into his native village of Hustopeče nad Bečvou. It also contains the building description and evaluation. In addition, I do not ignore even unrealized objects. The goal of this thesis is to map completely and set the merits of big Moravian buildings with the emphasis on the source of the author?s inspiration, his teacher Jan Kotěra, whose degree of influence over František Vahala is obvious in almost all works designed by Vahala. My work also mentions the formation of Vahala?s artistic personality, the influence of Kotěra and Vahala?s gradual professional growing.

Klíčová slova: architekt, stavba, objekt, škola, severní Morava, Jan Kotěra, moderna, zdivo

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2011
  • Zveřejnit od: 19. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.12.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 12. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=13750 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠUSTKOVÁ, Magda. František Vahala a jeho stavby na severní Moravě. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:25, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz