Bc. Lukáš DOHNÁLEK

Bakalářská práce

Řízená hypotermie u pacientů po KPR v přednemocniční a nemocniční péči

Controlled hypothermia in patients after CPR in prehospital and hospital care
Anotace:
Abstrakt Srdeční zástava je závažná událost, i po obnovení krevního oběhu však zůstává prognóza pacienta nejistá. Během ischemicko-anoxické fáze při samotné zástavě srdce se spouštějí mechanismy, které poškozují mozek a další orgány ještě několik hodin po úspěšné resuscitaci. Řešením, které brání vzniku těchto škodlivých procesů a zároveň zlepšuje neurologický výsledek u nemocných po resuscitaci, je …více
Abstract:
Abstract Cardiac arrest is a serious event and even after the revival of blood circulation the patient?s prognosis remains insecure. During the ischemic-anoxic phase of the cardiac arrest mechanisms damaging the brain and other organs even several hours after a successful resuscitation are started. A method of controlled mild hypothermia is a solution that prevents the activation of the harmful processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011
Zveřejnit od: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Jan Neiser

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOHNÁLEK, Lukáš. Řízená hypotermie u pacientů po KPR v přednemocniční a nemocniční péči. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta