Mgr. Gabriela Kuráňová

Diplomová práce

Mírná terapeutická hypotermie v intenzivní péči

Mild therapeutic hypothermia in intensive care
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na informovanost sester pracujících na odděleních intenzivní péče o problematice mírné terapeutické hypotermie a zvyklosti na jednotlivých pracovištích. Teoretická část práce je zaměřená na seznámení s danou problematikou - historie, využití v současné medicíně, dělení terapeutické hypotermie, indikace, kontraindikace a komplikace a specifika ošetřovatelské péče od monitoringu …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on awareness the nurses working in the intensive care departments of the problematics of mild therapeutic hypothermia and habits of individual workplaces. The teoretical part of the thesis is focused on familiarization with the given issue – history, use in current medicine, division of therapeutic hypothermia, indication, contraindications and complications and specifics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče