Bc. Tereza Hašková

Diplomová práce

Nespokojení? Motivace členů ANO2011 pro vstup do politického hnutí, jejich aktivita, spokojenost uvnitř hnutí a politické postoje.

doplnit
Anotace:
Tato práce popisuje členskou základnu politického hnutí ANO 2011 a vysvětluje motivace jednotlivců pro vstup do tohoto subjektu a jejich motivace pro další působení v něm. Práce se opírá o teorii obecných motivací (general incentives model). Data prezentovaná v této práci byla získána na základě výběrového šetření mezi současnými členy ANO 2011, doplněného o strukturované rozhovory s několika straníky …více
Abstract:
This thesis describes the membership in the political party ANO 2011, and explains the incentives of individuals to participate in such a political movement. It also discovers the level of an activity of members and the connection between the incentives and their activity. The thesis uses the General incentives model of motivation for political participation. The study uses the method of survey among …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma