Bc. Tereza Neko Coufalíková

Diplomová práce

Etika podnikání na finančních trzích

Business ethics in the financial markets
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Etika podnikání na finančních trzích“ je analýza současného stavu etiky podnikání v prostředí finančních trhů. V první části definujeme základní koncepty vztahující se k tématu. Druhá část představuje výběr etických problémů a dilemat vlastních dnešním finančním trhům. Poslední část práce navrhuje čtyři možné způsoby řešení zmíněných etických problémů a jejich optimální kombinaci …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Business ethics in the financial markets” is to analyze the current state of business ethics in the area of financial markets. The first part defines some basic concepts related to the topic. The second part presents a range of ethical problems and dilemmas inherent to today’s financial markets. The final part of the thesis proposes four possible ways of solution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: Ing. Natália Žoldáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique)