Mgr. Eva Tomášková

Bachelor's thesis

Aplikace westminsterského a konsensuálního modelu demokracie v podmínkách Nového Zélandu po změně volebního systému

The Application of Westminster and Consensual Model of Democracy - New Zealand after the electoral system change
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou důsledků změny volebního systému na Novém Zélandu. Předpokladem je, že mělo přijetí smíšeného volebního systému v roce 1996 širší dopad na politický systém země. Cílem práce je zjistit, jaké důsledky měla změna pro pozici demokracie Nového Zélandu v rámci modelu westminsterské a konsensuální demokracie Arenda Lijpharta.
Abstract:
This thesis deals with the analysis of the consequences of the electoral reform change in New Zealand. We suppose that the adoption of the mixed-member-proportional-system of election has had wide impact on the country´s political system. The aim is to find out what kind of results the change has had for the New Zealand´s democracy position within the Arendt Lijphart´s model of westminster and consensual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2008
  • Supervisor: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dalibor Čaloud

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií