Bc. Lucie Topinková

Diplomová práce

Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v EU a opatření zaměřených na překonání krize

Analysis of the impact of the current financial crisis in the banking sphere in the EU and measure aimed at overcorming the crisis
Anotace:
Diplomová práce charakterizuje bankovní sféru Evropské unie a příčiny současné finanční krize. Stručně popisuje přístup k následkům krize mezinárodními organizacemi, návrhy změn ve finanční architektuře a nové instituce ve finanční sféře. Hlavní část práce představuje analýza dopadů finanční krize na Německo a Velkou Británii, především na jejich bankovní soustavy a způsoby jejich stabilizace.
Abstract:
This thesis describes the banking sector of the European Union and the causes of the current financial crisis. It briefly describes the approach to the consequences of the crisis by international organizations, proposals for changes in the financial architecture, and new institutions in the financial sector. The main part presents an analysis of the financial crisis in Germany and Great Britain, especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní